Skip to main content

JABATAN DASAR

Memperkasakan budaya pembelajaran dan pengajaran agar merangkumi aspek pembelajaran berasaskan pelajar serta kreativiti dan inovasi.

PERKHIDMATAN KAMI

Perancangan, pengurusan dan penyelarasan aktiviti penggubalan dasar/ polisi/ garis panduan akademik

Pelaksanaan dan pelaporan beban akademik 

Perancangan, pengurusan dan penyelarasan aktiviti penambahbaikan dasar/ polisi/ garis panduan akademik sedia ada

Pemantauan Sistem Penilaian Pengajaran Staf Akademik dan Kursus (SPARK)

Pemantauan pelaksanaan dasar dan polisi akademik

Pelaksanaan dan pelaporan penilaian pengajaran staf akademik dan kursus 

Pemantauan Sistem Pengiraan Beban Akademik (SPBA)

Semakan modul PdP

TAKLIMAT PANDUAN BEBAN STAF AKADEMIK

HUBUNGI KAMI

DR. SYAHIRA BINTI MANSUR

KETUA JABATAN

Tel: 07-4537412
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Mohamad Hamka bin Ab Rahim

PEMBANTU TADBIR (P/O)

Tel: 07-4537472
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.