PENGANUGERAHAN PENGAJARAN

Penganugerahan Pengajaran bertujuan untuk mengenal pasti, memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik projek-projek serta inisiatif yang telah dilaksanakan oleh staf akademik samada di peringkat universiti atau individu

ANUGERAH INSPIRASI CENDEKIAWAN

Anugerah Inspirasi Cendekiawan (AIC) merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberi kepada staf akademik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia berdasarkan sumbangan mereka dalam bidang yang melibatkan Pembelajaran dan Pengajaran, Penyelidikan dan Inovasi, serta Hal Ehwal Pelajar dan Alumni.

AIC yang dicadangkan untuk diadakan sebagai majlis tahunan ini melibatkan TIGA (3) kategori, iaitu:

 • Anugerah Inspirasi Cendekiawan (Pembelajaran dan Pengajaran)
 • Anugerah Inspirasi Cendekiawan (Penyelidikan dan Inovasi) dan
 • Anugerah Inspirasi Cendekiawan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Anugerah Khas YB Menteri Pendidikan Malaysia: Rekabentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif (AKRI)

Peredaran zaman termasuk Revolusi Industri ke-4 menuntut pemikiran dan reka bentuk semula pengajian tinggi terutamanya dalam cara kita mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran.

Bagi menyemarakkan dan berkongsi amalan terbaik pemikiran dan rekabentuk semula pendidikan Tinggi Malaysia, KPM mewujudkan Anugerah Khas YB Menteri Pendidikan Malaysia: Rekabentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif. Anugerah ini bertujuan untuk mengenal pasti, memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik projek-projek serta inisiatif yang telah dilaksanakan samada di peringkat institusi atau individu dalam EMPAT kategori berikut:

 • Kurikulum Program Pengajian Inovatif
 • Pengajaran Transformatif
 • Pengalaman Pembelajaran Imersif
 • Pentaksiran Alternatif

ANUGERAH AKADEMIK NEGARA (AAN)

Anugerah Akademik Negara (AAN) adalah wadah bagi mengiktiraf dan menyanjung ahli akademik negara yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam pelbagai bidang ilmu. Sehubungan itu, pemberian anugerah ini adalah pengiktirafan tertinggi khusus untuk para sarjana Malaysia yang sedang atau pernah berkhidmat di IPT Malaysia berdasarkan sumbangan mereka dalam bidang berikut :

 • Pengajaran
 • Penemuan ilmu
 • Penulisan dan penerbitan ilmiah dan kreatif
 • Pemindahan dan pengembangan ilmu

Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Johor Darul Ta'zim

+6 07 453 7302
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Copyright UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA © 2021
All Rights Reserved. Best viewed with any modern web browsers (for Internet Explorer, version 10 or newer; please click here to download latest browsers version)  with resolution of 1280x1024. This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.