SEMAKAN KURIKULUM DAN PEMURNIAN PROGRAM

Pemantauan, semakan dan penilaian yang berterusan serta menyeluruh ke atas program akademik perlu dilaksanakan agar kandungan program akademik yang ditawarkan kekal relevan dan seiring dengan perkembangan semasa. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada semakan kurikulum antaranya (i) perubahan standard program, (ii) laporan penilai luar, (iii) laporan CQI, (iv) kajian pasaran, (v) analisa dapatan pemegang taruh, (vi) penanda arasan, dan (vii) lain-lain yang berkaitan. MQA telah mengeluarkan satu surat makluman MQA Bil. 4/2018 - Perubahan Maklumat Program, yang boleh dimanfaatkan oleh UTHM sebagai panduan agar urusan berkaitan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien bagi tujuan memenuhi keperluan jaminan kualiti pendidikan tinggi. Antara dokumen rujukan yang boleh digunakan sebagai panduan adalah seperti berikut:

perkaradokumen
Surat Makluman MQA Bil.4 2018
Perubahan Maklumat Program
muat turun
Kertas Kerja Permohonan
Semakan Kurikulum bagi kelulusan Mesyuarat Dalaman UTHM (JKP/JKPS/Senat/LPU)
muat turun
Semakan Kurikulum JKPL/ Senat/ LPU bagi program eksekutif
muat turun
Semakan Kurikulum bagi kelulusan JPT
muat turun
senarai semak
Senarai Semak ke JKPT
muat turun
PERATUS PERUBAHAN
Pengiraan Peratusan Perubahan
muat turun
Format Perancangan Kuliah (RPP04)
VERSI DOCX.
muat turun
VERSI XLSX.
muat turun
Format Silibus UTHM
VERSI DOCX.
muat turun
VERSI XLSX.
muat turun

Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Johor Darul Ta'zim

+6 07 453 7302
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN

Copyright UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA © 2021
All Rights Reserved. Best viewed with any modern web browsers (for Internet Explorer, version 10 or newer; please click here to download latest browsers version)  with resolution of 1280x1024. This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.