Skip to main content

PERMOHONAN PROGRAM AKADEMIK BAHARU

Fakulti/Pusat yang berhasrat untuk membangunkan program akademik baharu perlu melalui beberapa peringkat kelulusan sebelum program akademik baharu boleh ditawarkan, bergantung kepada jenis program pengajian yang ingin ditawarkan. Bagi program perdana diperingkat prasiswazah dan pascasiswazah, prosedur permohonan boleh dirujuk di RPK-01 - Prosedur Rekabentuk dan Pembangunan Program Akademik Baharu.

PROSES PERMOHONAN PROGRAM AKADEMIK BAHARU PRASISWAZAH

PROSES PERMOHONAN PROGRAM AKADEMIK BAHARU PASCASISWAZAH

kelulusan awal

Templat kertas cadangan penawaran program akademik baharu bagi tujuan kelulusan awal adalah seperti berikut:

PERINGKATDOKUMEN
PRASISWAZAH
Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Saringan Awal JKP (UTHM)
MUAT TURUN
Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Saringan Awal (MSA) JPT
MUAT TURUN
Senarai Semak MSA ke JPT
MUAT TURUN
PASCASISWAZAH
Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat JAPS/ JKPS
MUAT TURUN
program eksekutif
Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat JKPL
MUAT TURUN

kelulusan peringkat dalaman uthm dan jpt

Sekiranya kertas cadangan penawaran program baharu diluluskan oleh MSA JPT (bagi Sarjana Muda dan Diploma) atau MSA UTHM (JAPS/ JKPS bagi Pasca Ijazah), fakulti/pusat perlu menyediakan beberapa kertas kerja memohon kelulusan di beberapa peringkat dalaman UTHM.

PERINGKATDOKUMEN
DALAMAN UTHM
Format Kertas Kerja JKP/JKPS/SENAT/LPU
MUAT TURUN
Format Ringkasan Eksekutif Senat/LPU
MUAT TURUN
JPT
Format Kertas Kerja JPT
MUAT TURUN
Senarai Semak Program Baharu JPT
MUAT TURUN

akreditasi sementara mqa / badan profesional

Semua program akademik baharu perlu mendapatkan kelulusan Akreditasi Sementara (Provisional Accreditation) dari MQA atau dari badan professional yang terlibat. Bagi permohonan kepada badan professional, dokumen akreditasi adalah bergantung kepada format dan keperluan badan professional, dan dokumen perlu dihantar kepada badan profesional tersebut melalui MQA. Permohonan Akreditasi Sementara, sama ada kepada MQA atau badan profesional, hendaklah diselesaikan sebelum kertas cadangan penawaran program akademik baharu tersebut dibawa ke Senat UTHM. Bagi Akreditasi Sementara oleh MQA, antara dokumen yang perlu disediakan adalah seperti:

DOKUMEN
Borang MQA-01 (Akreditasi Sementara)
MUAT TURUN
Table 4 (Course Information template - MQA)
MUAT TURUN
Format Silibus UTHM (.docx)
MUAT TURUN
Format Silibus UTHM (.xlsx)
MUAT TURUN
Evaluation Instrument of COPPA 2017
MUAT TURUN