Skip to main content

MANUAL / GARIS PANDUAN

PERKARADOKUMEN
KOD PENDIDIKAN NASIONAL
KOD PENDIDIKAN NASIONAL 2020 (NEC-2020)
MUAT TURUN
NATIONAL EDUCATION CODE 2020 (NEC-2020)
MUAT TURUN
Work-Based Learning (WBL)
Garis Panduan Pembelajaran Berasaskan Kerja (WBL)
MUAT TURUN
2u2i
Garis Panduan Mod Industri (2u2i)
MUAT TURUN
SULAM
SULAM Playbook
MUAT TURUN
Audit Kualiti Dalaman
Garis Panduan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman UTHM 2020
MUAT TURUN
BEBAN TUGAS STAF AKADEMIK
Panduan Beban Tugas Staf Akademik
MUAT TURUN
MANUAL PENGGUNA SPBA (VERSI EXCEL)
MUAT TURUN
PENILAIAN PENGAJARAN DAN KURSUS
Manual for SPARK's Evaluation
MUAT TURUN
Permohonan Program Akademik Baharu
Garis Panduan Pembangunan Progam Akademik Universiti Awam Edisi Kedua
MUAT TURUN
National Education Code (NEC)
MUAT TURUN
Code of Practice for Programme Accreditation (COPPA v2)
MUAT TURUN
Malaysia Qualification Frameworks (MQF v2)
MUAT TURUN
Manual EAC 2020 Eng
MUAT TURUN
Manual ETAC 2020 Eng. Technology
MUAT TURUN
Manual ETAC 2020 Eng. Technician
MUAT TURUN
Manual TTAC 2019
MUAT TURUN
KUMPULAN GARIS PANDUAN MQA
MUAT TURUN
Permohonan Akreditasi
Instructions to HEP on Submission
MUAT TURUN
PROVISIONAL ACCREDITATION (MQA-01 2017 FORM)
MUAT TURUN
FULL ACCREDITATION (MQA-02 2017 FORM)
MUAT TURUN
COURSE INFORMATION TEMPLATE (EXCEL FORMAT)
MUAT TURUN
Evaluation Instrument of COPPA 2nd Edition (2017) (Excel FORMAT)
MUAT TURUN
Manual for Evaluation Instrument of COPPA 2nd Edition (2017)
MUAT TURUN
PELAN PEMBELAJARAN (LESSON PLAN)
TEMPLAT PELAN PEMBELAJARAN (LESSON PLAN) EDISI 6
MUAT TURUN
Contoh Lesson Plan
MUAT TURUN
Modul Akademik
Garis Panduan Modul P&P UTHM
MUAT TURUN
PINDAH KREDIT
GARIS PANDUAN PINDAH KREDIT UTHM
MUAT TURUN
pentauliahan mikro
garis panduan pentauliahan mikro (micro-credentials)
MUAT TURUN
pembelajaran terbuka dan jarak jauh
garis panduan pembelajaran terbuka dan jarak jauh
MUAT TURUN
KURIKULUM TERSEDIA MASA HADAPAN
GARIS PANDUAN KURIKULUM TERSEDIA MASA HADAPAN
MUAT TURUN
ChatGPT
ChatGPT-Friend or Foe
MUAT TURUN
PENSIJILAN PROFESIONAL DAN KOMPETENSI
GARIS PANDUAN PENSIJILAN PROFESIONAL DAN KOMPETENSI PELAJAR UTHM
MUAT TURUN
OBE System (OBESys)
MANUAL OBESYS
MUAT TURUN