Skip to main content

P&P SEPANJANG COVID-19

Berhadapan dengan pandemik COVID-19, pembelajaran dalam talian diamalkan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar serta staf terjamin. Justeru, pelbagai panduan diterbitkan bagi memelihara kualiti penyampaian pengajaran dan pencapaian hasil pembelajaran di UTHM.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN SEPANJANG COVID-19

PANDUAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN VERSI BAHASA MALAYSIA

PANDUAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN VERSI BAHASA INGGERIS

PANDUAN PEMBELAJARAN TERADUN GANTIAN (JPT)

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA / DIPLOMA SEMASA PKP

CONTOH PENGISIAN RPP-04

SENARIO PELAKSANAAN KULIAH SEMASA PKP

PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI ALTERNATIF SUSULAN PKP

PENTAKSIRAN BAGI PEMBELAJARAN DALAM TALIAN

PANDUAN PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH / DALAM TALIAN UTHM

PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN AKHIR

PANDUAN PERUNTUKAN MASA PENTAKSIRAN DALAM TALIAN

GARIS PANDUAN DARIPADA BADAN AKREDITASI

GARIS PANDUAN MQA

GARIS PANDUAN EAC DAN ETAC

GARIS PANDUAN LAM

RINGKASAN GARIS PANDUAN BADAN AKREDITASI