Skip to main content

AMALAN PENDIDIKAN BERIMPAK TINGGI

Strategi, teknik dan reka bentuk pengajaran dan pembelajaran berkesan bagi pelajar pelbagai latar belakang

 • PENGALAMAN / SEMINAR TAHUN SATU

 • PEMBELAJARAN PERKHIDMATAN

 • PEMBELAJARAN BERASASKAN KOMUNITI

 • komuniti pembelajaran

 • PEMBELAJARAN BERCIRIKAN KEPELBAGAIAN / GLOBAL

 • PENTAKSIRAN BERPENDAKATAN ANTARA BIDANG

 • TUGASAN DAN PROJEK KOLABORATIF

 • PENULISAN AKADEMIK INTENSIF

 • PENYELIDIKAN EMPIRIK

 • LATIHAN INDUSTRI

 • CAPSTONE PROJECT

 • E-PORTFOLIO

 • PENGALAMAN INTELEKTUAL UMUM