Skip to main content

SERVICE LEARNING MALAYSIA

Kursus berkredit yang melibatkan  komuniti dan menggunakan pendekatan berasaskan pengalaman pembelajaran sebenar.

MENGAPA PERLU SULAM?

Meningkatkan pembelajaran pelajar melalui pengalaman pembelajaran sebenar

Meningkatkan kemahiran insaniah pelajar

Memenuhi keperluan komuniti melalui perpindahan pengetahuan oleh pelajar

Mewujudkan persekitaran kerjasama antara pelajar, pensyarah dan komuniti

Memberi peluang kepada agensi, syarikat korporat dan NGO memberi sumbangan komuniti melalui Tanggungjawab Sosial Korporat

KOMPONEN SULAM

KURSUS

PENSYARAH

PELAJAR

PERKHIDMATAN

KOMUNITI

PENYAMPAIAN SULAM

BERASASKAN DISIPLIN

BERASASKAN MASALAH

CAPSTONE PROJECT

INTERNSHIP

KAJIAN TINDAKAN

KAEDAH PENTAKSIRAN

Pentaksiran Alternatif digalakkan untuk digunakan dalam kursus yang menggunakan kaedah SULAM dengan rubrik pentaksiran alternatif yang menilai prestasi pelajar, berbanding menilai pengetahuan pelajar.

PEMBENTANGAN

PENILAIAN BERASASKAN PORTFOLIO

PRESTASI PELAJAR

PAMERAN