Proforma Akademik 2016/2017

Fakulti Teknologi Kejuruteraan

 1. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar) dengan Kepujian
 2. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian
 3. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan) dengan Kepujian
 4. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Elektrik) dengan Kepujian
 5. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri) dengan Kepujian
 6. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi dan Komputer) dengan Kepujian
 7. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi) dengan Kepujian
 8. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 9. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian
 10. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) dengan Kepujian
 11. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan Industri) dengan Kepujian
 12. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil Industri) dengan Kepujian

Pusat Pengajian Diploma

 1. Diploma Kejuruteraan Awam (DAA)
 2. Diploma Kejuruteraan Elektrik (DAE)
 3. Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DAM)
 4. Diploma Sains Gunaan (DAU)
 5. Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (DAK)
 6. Diploma Teknologi Maklumat (DAT)