Manual / Garis Panduan

Permohonan Program Akademik Baharu

Garis Panduan Pembangunan Progam Akademik Universiti Awam Edisi Kedua

National Education Code (NEC) 

Code of Practice for Programme Accreditation (COPPA v2)

- Malaysia Qualification Frameworks (MQF v2)

Manual EAC 2017 Eng

Manual ETAC 2019 Eng. Technology 

 - Manual ETAC 2019 Eng. Technician

- MQA GPP

Permohonan Akreditasi 

Instructions to HEP on Submission

MQA Circular - Pekeliling MQA Bil. 5 2017 COPPA Ed 2

MQA-01-2017 Form (Provisional Accreditation)

MQA-02-2017 Form (Full Accreditation)

Course Information Template (Excel) (Table 4 In MQA-01 & MQA-02, 2017)

Evaluation Instrument of COPPA 2nd Edition (2017) (Excel) 

Manual for Evaluation Instrument of COPPA 2nd Edition (2017) 

 

Modul Akademik

- Garis Panduan Modul P&P UTHM

National Education Code (NEC) 

 

Semakan Kurikulum & Pemurnian Program

Pemantauan, semakan dan penilaian yang berterusan serta menyeluruh ke atas program aademik perlu dilaksanakan agar kandungan program akademik yang ditawarkan kekal relevan dan seiring dengan perkembangan semasa. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada semakan kurikulum antaranya (i) perubahan standard program, (ii) laporan penilai luar, (iii) laporan CQI, (iv) kajian pasaran, (v) analisa dapatan pemegang taruh, (vi) penanda arasan, dan (vii) lain-lain yang berkaitan. MQA telah mengeluarkan satu surat makluman MQA Bil. 4/2018 - Perubahan Maklumat Program, yang boleh dimanfaatkan oleh UTHM sebagai panduan agar urusan berkaitan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien bagi tujuan memenuhi keperluan jaminan kualiti pendidikan tinggi. Antara dokumen rujukan yang boleh digunakan sebagai panduan adalah seperti berikut;-

i) Surat Makluman MQA Bil.4 2018 - Perubahan Maklumat Program

ii) Kertas Kerja Permohonan Semakan Kurikulum bagi kelulusan Mesyuarat Dalaman UTHM (JKP/JKPS/Senat/LPU)

iii) Kertas Kerja Permohonan Semakan Kurikulum bagi kelulusan JPT, KPM

iv) Senarai Semak ke JKPT

v) Pengiraan Peratusan Perubahan

vi) Format Perancangan Kuliah (RPP04)

vii) Format Silibus UTHM

Permohonan Program Akademik Baharu

Fakulti/Pusat yang berhasrat untuk membangunkan program akademik baharu perlu melalui beberapa peringkat kelulusan sebelum program akademik baharu boleh ditawarkan. Antara proses kelulusan yang perlu dilalui adalah seperti berikut:-

     i. Mesyuarat Saringan Awal JKP (UTHM) dan JPT (KPM) bagi program akademik baharu peringkat Diploma dan Sarjana Muda

        - Kertas Kerja Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Saringan Awal (MSA)

               - Format UTHM  @ Format JPT 

        - RPK 01 - Prosedur Rekabentuk dan Pembangunan Program Akademik Baharu

       - Senarai Semak MSA ke JPT

     ii. Mesyuarat Saringan Awal JKPS (UTHM) dan JPT (KPM) bagi program akademik baharu peringkat Pascasiswazah 

        - Kertas Kerja Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Saringan Awal (MSA)

              - Format UTHM  @ Format JPT 

        - RPK 01 - Prosedur Rekabentuk dan Pembangunan Program Akademik Baharu

       - Senarai Semak Program Baharu ke JPT

Sekiranya program baharu diluluskan oleh pihak JPT, fakulti/pusat perlu menyediakan beberapa kertas kerja memohon kelulusan di beberapa peringkat dalaman UTHM, disamping menyediakan dokumen akreditasi sementara mengikut format badan akreditasi samada MQA atau badan profesional. 

   iii.  Kertas Kerja Kelulusan atau Makluman Program Akademik Baharu di Peringkat Dalaman UTHM (JKP/JKPS/SENAT/LPU)

       - Format Kertas Kerja JKP/JKPS/SENAT/LPU

       - Format Kertas Kerja JPT       

   iv.  Penyediaan Dokumen MQA-01

Bagi menyediakan dokumen MQA-01, terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan oleh pihak fakulti/pusat. Antaranya adalah seperti 

      - Borang MQA-01 (Akreditasi Sementara)

     - Table 4 (Course Information template)

     - Evaluation Instrument of COPPA 2017

 

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024x768.


Waktu Operasi:

Ahad - Rabu
08:00-17:00
(13:00-14:00 Tutup)
Khamis
08:00-15:30
(13:00-14:00 Tutup)
Hari Minggu
Tutup
 


Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Batu Pahat, Johor

auricular phone symbol in a circle 07-4537302

fax 07-4536334


 

Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.