JABATAN JAMINAN KUALITI (JJK)

 • OBJEKTIF

  Memperkasakan budaya pembelajaran dan pengajaran agar merangkumi aspek pembelajaran berasaskan pelajar serta kreativiti dan inovasi.

 • FUNGSI

  • Pemantauan penaksiran dan penilaian soalan peperiksaan 
  • Pelaksanaan dan pelaporan penilaian pengajaran staf akademik dan kursus 
  • Pelaksanaan dan pelaporan beban akademik 
  • Pemantauan Sistem Penilaian Pengajaran Staf Akademik dan Kursus (SPARK) dan Sistem Pengiraan Beban Akademik (SPBA)
  • Pengurusan data Insitut Latihan Kemahiran Awam (ILKA)
  • Setara (data)