VISI, MISI, OBJEKTIF

Visi
Ke arah menerajui pemerkasaan kualiti akademik bertaraf dunia

Misi
Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik komited dalam memacu pembangunan dan kelestarian kualiti program akademik untuk pengiktirafan antarabangsa serta menyediakan latihan kepada staf akademik bagi memupuk budaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kecemerlangan pembelajaran dan pengajaran

Objektif

  • Memastikan pembangunan dan penambahbaikan program akademik dilaksana berdasarkan garis panduan, piawaian dan prosedur yang ditetapkan.
  • Memastikan semua program akademik universiti mendapat akreditasi dan pengiktirafan daripada badan kelayakan tempatan dan / atau antarabangsa.
  • Memperkasakan budaya pembelajaran dan pengajaran agar merangkumi aspek pembelajaran berasaskan pelajar, e-pembelajaran serta kreativiti dan inovasi.
  • Menyediakan latihan pembelajaran dan pengajaran kepada staf akademik serta menjalankan kajian berkaitan pembelajaran dan pengajaran.
  • Memastikan perlaksanaan atau penyemakan Sistem Pengurusan Kredit MS ISO 9001 kekal di universiti.
  • Memastikan pengurusan pentadbiran, sistem maklumat dan kewangan adalah mengikut prosedur dan peraturan universiti.

Objektif Kualiti

  • Memastikan 100% pembangunan dan penambahbaikan program akademik dilaksana berdasarkan garis panduan, piawaian dan prosedur yang ditetapkan.
  • Memastikan 100% program akademik universiti mendapat akreditasi dan pengiktirafan daripada badan kelayakan tempatan dan / atau antarabangsa.
  • Menyediakan 24 latihan pembelajaran dan pengajaran kepada staf akademik serta menjalankan kajian berkaitan pembelajaran dan pengajaran.

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024x768.


Waktu Operasi:

Ahad - Rabu
08:00-17:00
(13:00-14:00 Tutup)
Khamis
08:00-15:30
(13:00-14:00 Tutup)
Hari Minggu
Tutup
 


Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Batu Pahat, Johor

auricular phone symbol in a circle 07-4537302

fax 07-4536334


 

Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.