header1 header2  
 
  Collection Types  
 
 
     
 

Portal "World of Interactive Sources and Online Materials" ini atau ringkasnya "Wisdom" ini mengandungi bahan-bahan pembelajaran dalam format multimedia yang interaktif. Bahan-bahan di dalam portal ini dikumpulkan dari pelbagai kategori seperti koswer, laman web, blog, dan bahan-bahan objek pembelajaran (LO). Sebagai bahan rujukan tambahan, ia diharapkan dapat membantu para pelajar dalam pembelajaran sekaligus meningkatkan pencapaian akademik mereka.

Bahan pembelajaran dalam portal ini juga diharapkan dapat memberi panduan atau contoh kepada staf akademik dalam menghasilkan bahan pengajaran yang lebih berkualiti dan interaktif.

Pembangunan portal ini juga dilihat sebagai salah satu usaha pihak universiti memenuhi hasratnya untuk menyebarluas ilmu pengetahuan bagi keperluan dan manfaat komuniti.

 
 

Contents:

 

 

 

 

 

 
2013-2014 Copyright of Centre for Academic Development and Training (CAD),
Univarsiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM),
Parit Raja, Batu Pahat, Johor.