Jabatan Pembangunan Program Akademik (JPPA)

 • Objektif
  • Memastikan semua program akademik baharu, semakan kurikulum, proforma dan modul pengajaran dilaksanakan berdasarkan garis panduan, piawaian dan prosuder yang ditetapkan.
  • Menyelaras pembangunan sistem OBE, e-PSM dan iCGPA agar memenuhi keeprluan yang ditetapkan.
  • Pembangunan program akademik baharu (MQA-01)
  • Semakan semula program akademik
  • Pembangunan dan pemantauan Sistem OBE (OBESys)
  • Proforma program akademik
  • Prospektus Akademik
  • Pemantauan Sistem Projek Sarjana (e-PSM)
  • Semakan Modul Pembelajaran dan Pengajaran (P&P)
  • Perundingan dan khidmat nasihat berkenaan reka bentuk kurikulum program dan Outcome-Based Education (OBE)
  • APEL UTHM

Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.