Jabatan Pembangunan Latihan Akademik (JPLA)

 • Objektif
  • Memperkasa budaya pembelajaran dan pengajaran agar merangkumi aspek pembelajaran berasaskan pelajar, e-pembelajaran serta kretiviti dan inovasi.
  • Memastikan setiap staf diberikan latihan yang berterusan bagi meningkatkan prefesionalisma, keterampilan dan potensi diri masing-masing
  • Pengurusan Latihan Pembelajaran dan Pengajran (P&P)
  • Pemerkasaan kepelbagaian kaedah P&P, terutama dalam kluster: PBL; PoPBL; Case Study;
  • Pemantauan Perlaksanaan Kaedah Pembelajaran Teradun (Blended Learning)
  • Perlaksanaan Anugerah Pengajaran UTHM
  • Perlaksanaan Diploma Lepasan Ijazah (PGDip)
  • Penyelidikan berkaitan P&P (SoTL)
  • Penyelarasan Special Interest Group (SIG) berkaitan P&P

Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.