Jabatan Pengurusan Kualiti Institusi (JPKI)

 • Objektif
  • Menyelaras aktiviti pengekalan pensijilan MS ISO 9001 dan penambahbaikkan berterusan utnuk memupuk budaya kualiti di UTHM.
  • Memastikan kualiti perkhidmatan pendidikan UTHM melalui audit dan penandaarasan.
  •  Pengurusan Persijilan MS ISO 9001 (Pengurusan dan pembangunan sumber manusia; Pengajaran & Pembelajaran)
  • Pelaksanaan Audit Dalaman Kualiti MS ISO 900
  • Pengurusan Manual Kualiti
  • Pengurusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP)
  • Sekretariat Jawatan Kuasa Pelaksana MS ISO 9001
  • Penyelarasan Surveillance Audit MS ISO 9001
  • Penyelarasan lawatan pensijilan
  • Pelaksanaan kursus ketua auditor & auditor MS ISO 9001

Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.