Jabatan Akreditasi Program Akademik (JAPA)

 • Objektif
  • Memastikan semua program akademik universiti mendapat akreditasi dan pengiktirafan daripada kelayakan tempatan dan / atau antarabangsa.
  • Memastikan semua program akademik universiti melaksanakan sekurang-kurangnya 5 amalan pembelajaran berimpak tinggi yang menyokong perkembangan pelajar secara holistik (HSD).
  • Pembangunan program akdemik badan kelayakan (Pra-Audit)
  • Akreditasi program akademik (EAC, MQA-02)
  • Audit Akademik Dalamanan
  • Pemantauan pencapaian CLO dan PLO; High Impact Educational Practices (HIEPs)
  • Pemantauan program separuh masa / Pesisir
  • Pengiktirafan Badan-badan Profesional Antarabangsa (cth: Washington Accord)
  • Penyelarasan lawatan akreditasi
  • Perundingan dan khidmat nasihat berkenaan akreditasi

Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.