JABATAN APEL

  • Objektif
    • Menguruskan perlaksanaan peluang pembelajaran kepada masyarakat yang layak melalui Kaedah Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
    • Memastikan proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu sepertimana yang digariskan oleh badan professional.
Copyright CAD UTHM. All rights Reserved.