Skip to content
resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept
You are here: Home Proforma 2009 / 2010 Proforma 2009 / 2010 (Malay)
Proforma 20092010 Malay
Pengenalan PDF Print E-mail
Tuesday, 10 August 2010 12:13
There are no translations available.

 Pengenalan  


1. Kata Aluan Naib Canselor
2. Kata Aluan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Pengantarabangsaan)
3. Visi, Misi, Falsafah Pendidikan dan Motto
4. Logo Universiti
5. Ahli Lembaga Pengarah Universiti        
6. Ahli Senat Universiti
7. Pegawai Kanan Universiti


8. Pelan  

 

Last Updated on Monday, 16 August 2010 15:54
 
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 11:15
There are no translations available.

Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar  


1. Kata Aluan Dekan  
2. Pengenalan kepada Fakulti  
3. Senarai staf    
4. Panel Penasihat Fakulti     
5. Kurikulum


          -  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam                
              -  Spesifikasi Program
              -  Ringkasan Kurikulum        
              -  Sinopsis  


          - Diploma Kejuruteraan Awam
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum
               -  Sinopsis


          - Diploma Kejuruteraan Awam Serta Teknologi
              -  Spesifikasi Program                        
              -  Ringkasan Kurikulum   
              -  Sinopsis     

Last Updated on Monday, 16 August 2010 11:28
 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 11:28
There are no translations available.

Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik  


1. Kata Aluan Dekan  
2. Pengenalan kepada Fakulti     
3. Senarai staf       
4. Panel Penasihat Fakulti        
5. Kurikulum


         -  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik                
               -  Spesifikasi Program     
               -  Ringkasan Kurikulum           
               -  Sinopsis 


        - Diploma Kejuruteraan Elektrik    
               -  Spesifikasi Program    
               -  Ringkasan Kurikulum 
               -  Sinopsis


        - Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Teknologi            
               -  Spesifikasi Program     
               -  Ringkasan Kurikulum 
               -  Sinopsis    

 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 15:36
There are no translations available.

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 


1. Kata Aluan Dekan
2. Pengenalan kepada Fakulti      
3. Senarai staf    
4. Panel Penasihat Fakulti     
5. Kurikulum 


         -  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal                 
               -  Spesifikasi Program           
               -  Ringkasan Kurikulum            
               -  Sinopsis   


         - Diploma Kejuruteraan Mekanikal
               -  Spesifikasi Program      
               -  Ringkasan Kurikulum  
               -  Sinopsis


          - Diploma Kejuruteraan Mekanikal Serta Teknologi     
               -  Spesifikasi Program      
               -  Ringkasan Kurikulum    
               -  Sinopsis 

Last Updated on Friday, 11 March 2011 08:51
 
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 15:44
There are no translations available.

Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia 


1. Kata Aluan Dekan
2. Pengenalan kepada Fakulti  
3. Senarai staf    
4. Panel Penasihat Fakulti     
5. Kurikulum 


          -  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat               
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum        
               -  Sinopsis   


         - Diploma Teknologi Maklumat
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum
               -  Sinopsis   

 
Fakulti Pengurusan Teknologi, Perniagaan dan Keusahawanan PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 15:50
There are no translations available.

Fakulti Pengurusan Teknologi, Perniagaan dan Keusahawanan 


1. Kata Aluan Dekan
2. Pengenalan kepada Fakulti  
3. Senarai staf    
4. Panel Penasihat Fakulti     
5. Kurikulum


         - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi     
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum
               -  Sinopsis


          -  Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah               
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum        
               -  Sinopsis


         - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pembinaan)           
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum
               -  Sinopsis


          - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengeluaran dan Operasi)      
               -  Spesifikasi Program
               -  Ringkasan Kurikulum
               -  Sinopsis           

Last Updated on Monday, 16 August 2010 16:21
 
Fakulti Pendidikan Teknikal PDF Print E-mail
Monday, 16 August 2010 15:52
There are no translations available.

Fakulti Pendidikan Teknikal 


1. Kata Aluan Dekan
2. Pengenalan kepada Fakulti  
3. Senarai staf    
4. Panel Penasihat Fakulti     
5. Kurikulum 


          -  Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional               
               -  Spesifikasi Program   
               -  Ringkasan Kurikulum        
               -  Sinopsis

Last Updated on Monday, 16 August 2010 16:06
 Related Links

 

 

Online Systems


OBESys on TCIS
UTHM WISDOM


[ Intranet ]