Skip to content
resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept
Pengenalan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 25 March 2010 15:16
There are no translations available.

Pengenalan

Jabatan Audit Kualiti Akademik diwujudkan pada 16hb Februari 2010.

Fungsi

  1. Menyelia dan menyelaras pelaksanaan Audit Akademik Universiti (COPPA, COPIA)
  2. Menyelia & menyelaras aktiviti berkaitan Akreditasi Program Akademik
  3. Mengurus Dokumentasi dan Pelaksanaan ISO 9001:2008 berkaitan program Akademik
  4. Menyelia dan menyelaras pelaksanaan Kaji Selidik berkaitan program akademik

Objektif

Memastikan Semua Program Akademik di UTHM Mendapat Akreditasi daripada Badan Pengiktirafan yang Berkaitan Sebelum Pelajar Bergraduat

Aktiviti

Staf

Ketua Jabatan : En. Asmarashid bin Ponniran
Pembantu Tadbir (P/O) : Siti Hajar Binti Sulaiman

 

Jawatan Kuasa:

Jawatankuasa Audit Kualiti Akademik bertindak sebagai penyelaras kepada sistem penilaian bersistematik dan bebas yang akan menentukan samada aktiviti dan proses yang berkaitan dengan jaminan kualiti akademik dilaksanakan dengan terancang, berkesan dan mencapai objektifnya. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dekan Pusat Pembangunan Akademik (PBA) dan Ketua Jabatan Audit Kualiti Akademik (JAKA) akan bertindak sebagai setiausaha manakala ahli-ahlinya merupakan juruaudit yang dilantik.

Last Updated on Wednesday, 29 February 2012 17:26
 

Related Links

 

 

Online Systems


OBESys on TCIS
UTHM WISDOM


[ Intranet ]